Noves limitacions a la residència dels ciutadans comunitaris i els seus familiars a Espanya

16/07/2012

Des del dia 11 de juliol d’enguany ha entrat en vigor l’Ordre PRE/1490/2012 per la qual es dicten normes per l’aplicació de l’article 7 del RD 240/2007 sobre l’entrada , lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans de la Unió Europea i els seus familiars.

En què afecta a aquests ciutadans que es vulguin establir a Espanya i residir-hi més enllà de 3 mesos?

Afecta a aquests ciutadans i als seus familiars directes en la mesura en que caldrà acreditar que estan en possessió d’ un contracte de treball en cas que siguin treballadors per compte aliena, o bé que hagin inscrit la seva empresa en cas de ser treballadors per compte pròpia, o bé quan no exerceixin cap activitat laboral justifiquin dos nous requisits: estar en possessió d’una Assegurança pública o privada que cobreixi la seva residència i la disposició de recursos suficients per ell i la seva família a efectes de no convertir-se en càrrega per l’assistència sanitària a Espanya.

La valoració d’aquesta suficiència de mitjans econòmics del ciutadà comunitari es deixarà en mans de l’administració que examinarà cas per cas segons la situació personal i familiar del sol·licitant, deixant la porta oberta a la temuda subjectivitat i discrecionalitat governamental en el camp del dret d’estrangeria i en el dret comunitari.

Per tant es posen en marxa les mesures que ja apuntava el Real-Decret Llei 16/2012 de 20 d’abril que ja retallava els drets sanitaris del estrangers sense papers , i que en aquest cas incideix sobre l’anomenat “turisme sanitari” europeu per evitar que es converteixi en una càrrega per les suposadament depauperades arques públiques. Les dificultats que ha tingut l’estat espanyol per garantir el reemborsament d’aquestes despeses, molt minses per cert, als països d’origen sembla que ha estat la causa de la implementació de les mesures.  Aquesta normativa s’uneix a les noves taxes que gravaran les estades turístiques a Catalunya, amb la qual cosa ens preguntem si no s’està exprimint en excés una de les fonts de riquesa més importants del país per aturar la crisi : el turisme. Veurem quines conseqüències tindrà.