Sentència que anul•la extinció de targeta de familiar de comunitari

16/12/2014

Per suposada manca de convivència entre cònjuges

SENTENCIA 199-14

La Sentència aplica la jurisprudència del TS i STJUE de 13 de febrer de 1985 (Assumpte Aussatou Diatta c. Land Berlín).

El vincle conjugal no es pot considerar dissolt fins que ho declari així l’autoritat competent. Que no és el cas dels cònjuges que simplement viuen separats, fins i tot encara que tinguin la intenció de divorciar posteriorment.