Concessió de nacionalitat espanyola per acreditar suficient grau d'integració

09/02/2016

Sentència 15/2015 de l'audiència nacional.

El 16 d`octubre de 2015 la Sala d’allò Contenciós Administratiu de la Audiència Nacional va fallar a favor d’un dels nostres clients en considerar que el mateix va demostrar un alt nivell d’integració a Espanya, molt al contrari del que es va al•legar per la Direcció General dels Registres i del Notariat en denegar la seva sol•licitud de nacionalitat espanyola en base al seu suposat “insuficient grau d’integració” a la societat espanyola.

La Sentència avui exposada determina que segons es desprèn de l’Acta d’audiència a l’actora, va respondre de forma correcta a la pràctica totalitat de preguntes que li van ser formulades, evidenciant un coneixement suficient de la societat i de la cultura espanyola.

En el present cas, l’Audiència a la peticionària que va servir de base al Ministeri de Justícia per a denegar la seva petició de nacionalitat espanyola, va ser la que al seu torn va permetre comprovar que la conclusió de l’encarregat del Registre Civil que la peticionària no es trobava integrada en la societat espanyola patia d’una palpable subjectivitat no coincident amb la realitat.

- See more at: http://www.pmfadvocats.com/concessio-de-nacionalitat-espanyola-per-acreditar-suficient-grau-dintegracio-sentencia-152015-de-laudiencia-nacional/02/09/#sthash.OBJ1JIqf.dpuf

Comentaris