Concessió de visat per reagrupament familiar

15/02/2016

Davant matrimoni considerat fraudulent per l'ambaixada d'Espanya a l'Índia.

Sentència TSJM 1217/2015.

El 21 desembre 2015 ens va ser estimat el recurs contenciós administratiu que vam interposar -en representació d’un dels nostres clients- contra una Resolució dictada per l’Ambaixada d’Espanya a Nova Delhi (Índia), per la qual es denegava el visat de reagrupació familiar sol•licitat per l’espòs de la nostra clienta basant-se en què el matrimoni de tots dos era fraudulent i motivat únicament per a fins migratoris.

La Sentència del TSJM estima íntegrament la demanda de PMF ADVOCATS ja que considera que l’Ambaixada demandada no ha demostrat que el matrimoni dels actuants fos fraudulent, ni per ser fals el seu certificat de matrimoni, ni pels fets demostrats; doncs no se’ls va realitzar als cònjuges entrevista que pogués dilucidar que el matrimoni entre ambdós no era genuïnament veritable.

En base a això, el Tribunal estima que sense la preceptiva entrevista als cònjuges per esbrinar el seu grau de coneixement l’un de l’altre i així descartar una unió amb fins diferents de la del matrimoni, completada amb una investigació respecte de les dades que s’obtinguin de la mateixa, no es pot concloure que el matrimoni és fraudulent.

Conclou el Tribunal que no hi ha -en el cas de autos- dades noves que justifiquin l’adopció per la Delegació diplomàtica d’una decisió diferent a la dictada en primer lloc per la Subdelegació del Govern, per la qual cosa els actes recorreguts no s’ajusten a dret.