Visat de reagrupament familiar a menor d'edat

04/03/2016

Sentència estimatoria del TSJ Madrid 754/2014 davant l'ambaixada d’Espanya a l’Índia.

En el present cas el recurs estimat a PMF ADVOCATS va tenir per objecte una denegació d’un visat per reagrupació familiar d’un menor de 18 anys, que es va fonamentar, entre altres motius, en què aquest aparentava tenir 20 anys. PMF ADVOCATS ha recorregut diversos casos semblants i tots ells resolts favorablement.

El TSJM en el present cas estima que mentre no existeixi un procediment que invalidi la minoria d’edat del recurrent o, si s’escau demostri que estem davant d’una falsificació del seu certificat de naixement, procedeix declarar nul•la la resolució de denegació del visat per no tenir fonamentació jurídica.