Recuperació residència de llarga durada

31/12/2019

Què passa quan un estranger resident de llarga durada abandona el territori de la Unió europea durant més de 12 mesos consecutius?

 

Doncs que, a causa del desconeixement de la normativa en estrangeria referent a l'extinció de l'autorització de la llarga durada, art 166.1 c) del Reglament d'estrangeria, es posa en marxa un mecanisme automàtic que pot ser molt incòmode.

 

L'autoritat aeroportuària espanyola, o qualsevol frontera espanyola limítrofa de la UE, que detecti un resident de llarga durada que hagi sobrepassat els 12 mesos fora de la UE, enviarà un informe a l'oficina d'estrangeria sobre les entrades i sortides de la UE de la persona en qüestió. Això només succeirà en cas que des de la sortida de la UE fins a la reentrada es superin aquests 12 mesos.

 

Amb aquest informe, estrangeria iniciarà un expedient d'extinció de la residència de llarga durada que pot finalitzar en una irregularitat sobrevinguda de l'estranger, amb evidents repercussions en la seva situació personal i laboral.

Davant aquests casos, el reglament d'estrangeria preveu via article 158 i 159 la recuperació d'aquesta residència.

La solució legal d'aquests articles per recuperar la residència de llarga durada passava fins ara per dues opcions:

1a) per la recuperació d'aquesta residència de llarga durada a través de la sol·licitud d'un visat al país d'origen del titular i posterior recuperació de la residència perduda a Espanya.

2a) per la recuperació d'aquesta residència a Espanya, un cop extingida, amb una sol·licitud de recuperació directament a l'oficina d'estrangeria del lloc de residència de l'estranger.

 

Però en estrangeria sempre cal observar la lletra petita o les instruccions destinades a l'aplicar una norma.

La interpretació fins ara ha estat molt restrictiva i obligava a triar la primera opció, molt més costosa i lenta. Arribat l'estranger a Espanya s'extingia la targeta per superar-se els 12 mesos fora de la UE. Llavors era necessari el retorn a país d'origen per sol·licitar la recuperació d'aquesta residència a través d'un visat al consolat o ambaixada d'Espanya.

Això provocava molta inquietud a les persones que es trobaven en aquesta situació, ja que eren obligades a viatjar al seu país d'origen amb una targeta extingida i amb la incertesa d'haver de sol·licitar un visat per tornar a accedir a Espanya, cosa que pot ser una epopeia davant la lentitud i burocràcia dels consolats i ambaixades en segons quins països. L'altra opció, igualment descoratjadora, era tornar a romandre 3 anys irregularment a Espanya per poder tornar a sol·licitar un arrelament social.

 

Feliçment, a 25 d'octubre de 2019, i mitjançant una petició del Defensor el Poble, s'han dictat noves Instruccions per part de la Secretaria d'Estat de Migracions sobre la interpretació de la norma.

En elles es preveu la implantació de la segona opció, més beneficiosa i plàcida, inicialment es verificarà que  la targeta es trobi extingida un cop comprovada la sobre estada de 12 mesos fora de la Unió, i en paral·lel, es realitzarà una sol·licitud de recuperació de residència de llarga durada davant les oficines d'estrangeria del lloc de residència, sense que sigui necessària ni la seva sortida d'Espanya ni sol·licitud d'un visat de residència. Tot això sense romandre irregular en cap moment perquè la instrucció assenyala que la data d'extinció i sol·licitud seria la mateixa.

Amb aquesta nova i raonable instrucció, s'evitarà que el camí d'un resident de llarga durada, que ha comès una relliscada per mer desconeixement de la prohibició d'estar més de 12 mesos fora de la UE, provoqui una irregularitat sobrevinguda que el perjudiqui severament en una posterior sol·licitud de nacionalitat.

 

Pau Masó - advocat

PMF ADVOCATS

 

Contacteu amb nosaltres