Recurs contenciós de nacionalitat espanyola

24/03/2020

NO M’HAN CONTESTAT LA MEVA NACIONALITAT. QUÈ HE DE FER? RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DAVANT L’AUDIÈNCIA NACIONAL.

 

La legislació sobre la NACIONALITAT ESPANYOLA ens indica com a novetat destacada respecte a l’anterior normativa la possibilitar d’entendre com a denegada la sol·licitud de la nacionalitat si ha transcorregut més de 1 any des de la seva presentació sense contestació expressa per part del Ministeri de Justícia. 

Això implica que, davant la falta de contestació de l’administració en el termini d’un any, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant l’Audiència Nacional de Madrid.

L’objectiu de PMF ADVOCATS amb aquest recurs és obligar a l’administració a complir amb la seva obligació d’emetre una resolució de concessió de nacionalitat en el termini establert per llei.

Si tenim un expedient complet i amb tota la documentació ben aportada, legalitzada i digitalitzada, i no tenim cap tipus d’antecedent penal ni policia, serà pertinent la presentació de la demanda, en el cas que no vulguem esperar a que ens contestin en dos o tres anys. El nostre equip jurídic analitzarà la pertinença de la presentació.

Un cop presentada la demanda, aquesta s’admetrà a tràmit per l’Audiència Nacional. Llavors, l’audiència reclamarà l’expedient al Ministeri de Justícia, y la DGRN, òrgan responsable de la tramitació, en lloc d’enviar al Jutjat l’expedient complet presentat per l’interessat per poder donar resposta a la demanda, comunicarà la concessió de la nacionalitat, i el jutjat dictarà la satisfacció extraprocessal de l’expedient.

En el cas que l’expedient es trobi incomplet, i es realitzi un requeriment a l’interessat, l’expedient es suspendrà durant tres mesos fins a l’aportació de la documentació sol·licitada.

Com a NOVETAT, es permet aquesta possibilitat a aquells que hagin presentat amb la LLEI ANTIGA, a través de la presentació no telemàtica de l’expedient davant qualsevol òrgan habilitat de l’administració, principalment registre civil i amb la realització prèvia de l’entrevista.

El nostre equip jurídic de PMF ADVOCATS analitzarà cas per cas la pertinència de la presentació.

 

PREU DEL RECURS:  600 EUROS (IVA inclòs)

 

Contacteu amb nosaltres