Autoritzacions de llarga durada, llarga durada UE i recuperacions de llarga durada