Autoritzacions de residència i treball per circumstàncies excepcionals

Per arrelament social, familiar i laboral