Autoritzacions per refugiats i protecció internacional, apàtrides i indocumentats