Visats, consolats i ambaixades

Realitzem les gestions i accions jurídiques pertinents per a la obtenció de visats. També duem a terme tot tipus de gestions davant d’ambaixades i consolats.

-Suport jurídic en la sol·licitud de visats davant de consolats i ambaixades espanyoles a l’exterior.

-Recursos contra denegacions de visats de residencia no lucratius, visats de treball i visats per mobilitat internacional

-Gestions presencials davant d’ambaixades i consolats espanyols a l’exterior.

-Gestions davant de consolats estrangers a Espanya.