Residència

 

Residència

Una de les formes d'obtenció de la nacionalitat és per residència, la qual exigeix la residència de la persona a Espanya durant deu anys de forma legal, continuada i immediatament anterior a la petició. Hi ha casos en els quals el període de residència exigit es redueix. Aquests són:

- Cinc anys: per a la concessió de la nacionalitat espanyola a aquelles persones que hagin obtingut la condició de refugiat

- Dos anys: per als nacionals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Ecuatorial, Portugal o persones d'origen sefardita.

- Un any:

  • Aquell que hagi nascut en territori espanyol.
  • Aquell que no va exercir degudament el dret a adquirir la nacionalitat espanyola per opció.
  • Aquell que hagi estat subjecte a la tutela (sota la vigilància d'un tutor), guarda o acollida (l'acollida que permet la reducció de residència legal a un any és aquella en la qual existeix la resolució de l'entitat pública que tingui en cada territori encomanada la protecció de menors i les acollides que estiguin judicialment reconegudes) d'un ciutadà o institució espanyols durant dos anys consecutius, fins i tot si continués en aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
  • Aquell que, en el moment de la sol·licitud, faci un any que estigui casat amb un espanyol o espanyols i no estigui legalment separat ni de fet.
  • El vidu o vídua d'espanyola o espanyol si, en el moment de la mort del cònjuge no estaven separats, de fet o judicialment.
  • Aquell nascut fora d'Espanya de pare o mare, (nascuts també fora d'Espanya), avi o àvia, sempre que tots ells haguessin estat originàriament espanyols.
  • A més, l'interessat haurà d'acreditar bona conducta cívica i prou grau d'integració a la societat espanyola.