Altres àrees d'actuació

Oferim suport i assessorament legal en aquelles àrees d’actuació en les que estigui present l’element d’estrangeria:

 

Dret laboral

- Acomiadaments laborals.

- Reclamacions de quantitats.

-Procediments de reconeixement de relació laboral. Arrelament laboral.

-Assessorament i petició judicial d’incapacitacions.

 

Dret Civil

- Assessorament i inscripció de matrimonis celebrats a l’estranger.

-Divorcis de mutu acord i contenciosos.

-Gestió i reclamació de possibles indemnitzacions en accidents.

 

Dret Internacional Privat

-Assessorament sobre llei aplicable i tribunals competents en l’àmbit del dret internacional privat.

-Redacció de contractes mercantils o laborals en anglès i francès.

 

Dret Penal

-Defensa i acusació de procediments penals.