Nacionalitat espanyola per residència legal i continuada

0

10 anys de residència

5 de residència pels qui tinguin condició de refugiats

2 anys de residència per nacionals iberoamericans, d’Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal, Sefardíes

1 any de residència per estar casat amb espanyol

1 any de residència fills nascuts a Espanya