Suport jurídic en la sol·licitud de visats davant consolats i ambaixades espanyoles a l’exterior