Demandes i Recursos

Demandes

Presentem demandes davant dels següents organismes contra denegacions d’autoritzacions d’estrangeria i nacionalitat :

-Demandes davant del Jutjat Contenciós Administratiu per denegacions d’autoritzacions.

-Demandes davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid per denegacions de visats.

-Demandes davant l’Audiència Nacional per denegació de nacionalitat o asil.

-Demandes d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

-Demandes davant del Tribunal Suprem i Constitucional.

 

Recursos administratius

Tramitem recursos administratius de reposició i alçada contra resolucions de denegació d’autoritzacions.