Número d'identitat d'estranger

Número d'identitat d'estranger

Es tracta d'atorgar un número d'identitat d'estranger als efectes d'identificació.

Requisits:

- No trobar-se a Espanya en situació irregular.

- Que se sol·liciti pels interessos econòmics, professionals o socials de l'estranger.

- Que es comuniquin els motius pels quals sol·liciten l'assignació del número.

Documentació exigible:

Des de PMF Advocats us farem arribar la relació actualitzada de la documentació que cal presentar. Només l'heu de sol·licitar trucant al 972 22 04 75 o enviant un correu electrònic a paumaso@pmfadvocats.com

Procediment:

- Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: l'estranger personalment o mitjançant representació.

- Lloc de presentació:

 

   • Des d'Espanya: a la Direcció General de Policia i de la Guàrdia Civil directament, o a través de l'Oficina d'Estrangeria o Comissaria de Policia de la província on tingui fixat el domicili.
   • Des de fora d'Espanya: en la missió diplomàtica o oficina consular espanyola corresponent a la seva demarcació de residència i adreçat a la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres.
   • - Les taxes per l'assignació de Número d'Identitat d' Estranger (N.I.E.): caldrà abonar-les amb anterioritat a la resolució del procediment, són:
 •  
  •  
   • Model 012 “assignació de Número d'Identitat d'Estranger (NIE) a instància de l'interessat”:.................................................9,45 euros 
   • - Termini de resolució de la sol·licitud: cinc dies des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació.